نظارت بر پروژه اتصال منطقه ویژه سرخس در استان خراسان رضوی به مرز کشور ترکمنستان و اتصال آسیای میانه

موقعیت: استان خراسان رضوی

کارفرما:شرکت عمران و مسکن قدس رضوی

مشاور:شرکت مهندسین بهاب نواندیش

اهداف

تسهیل در ترافیک عبوری جاده ترانزیت

مجزا ساختن جاده ترانزیت از جاده اصلی و کاهش ترافیک

ساماندهی و کنترل راحت تر پایانه مرزی جهت ترخیص محموله های باری ،ترافیکی

کاهش تصادفات محور اصلی

رونق بخشی به سرمایه گذاری ملی و تسهیل در صادرات و واردات کالا