- بهاب نواندیش -

اخبار بهاب

News

Bahab

آغاز عملیات اجرایی پروژه باند دوم روانسر - سه راهی بیاشوش به طول 500+10 کیلومتر-3

آغاز عملیات اجرایی پروژه باند دوم روانسر - سه راهی بیاشوش به طول 500+10 کیلومتر

بازدید جناب مهندس عزتی معاون محترم اداره کل ساخت و توسعه راههای منطقه غرب و مرکز کشور و جناب مهندس سلیمانی سرپرست محترم حوزه طرح های در استان کرمانشاه و جناب مهندس سلیمی مدیر عامل محترم مشاور بهاب نواندیش و مهندس حبیبی مدیریت محترم فنی مشاور بهاب نواندیش و نمایندگان محترم پیمانکار از پروژه روانسر -سه راهی بیاشوش

1400/08/08

استخدام کارشناس مطالعات

مهندسین مشاور بهاب نواندیش جهت تکمیل کادر فنی خود دو نفر با مشخصات و شرایط زیر استخدام مینماید: 1 – مدرک تحصیلی: کارشناسی عمران/کارشناسی ارشد

ادامه مطلب »