بهره برداری از شبکه آبیاری تحت فشار اراضی پایاب زریوار مریوان

همزمان با دور دوم سفر رئیس جمهور (جناب آقای دکتر رئیسی) به استان کردستان، شبکه آبیاری تحت فشار اراضی پایاب زریوار مریوان با حضور وزیر محترم جهاد کشاورزی در تاریخ 12 آبان 1402 به بهره برداری رسید.