نظارت و مطالعات پروژه های تقاطع های غیر همسطح سه گانه بعثت، ورمقانی و سنجرخان

موقعیت: استان کردستان

کارفرما: شهرداری سنندج

پیمانکار: نسنار

اهداف

دسترسی سریع به گمرک و پایانه مرزی باشماق مریوان کاهش زمان و هزینه سفر وکاهش مصرف سوخت وتسهیل درصادرات به کشور عراق و انتقال ترافیک از داخل شهر سنندج به حاشیه شهر سنندج روان‌سازی ترافیک درکمربندی دکتر حسینی بدلیل تلاقی ترانزیت شمال به جنوب استان و ترانزیت غرب به شرق استان در محدوده تقاطعات سه گانه کمربندی دکترحسینی

مشخصات فنی

احداث 3 دستگاه تقاطعات 3 گانه به صورت غیر همسطح