مطالعات و نظارت بر اجرای راه اصلی سنقر- کامیاران

موقعیت : استان کرمانشاه

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه

پیمانکاران: تقوا کار- شالوده راهان نوین

اهداف

اتصال استان کردستان و کرمانشاه

مشخصات فنی

احداث راه اصلی به طول 20 کیلومتر