نظارت و مطالعات احداث بزرگراه همدان- قهاوند - اراک

موقعیت: استان همدان

کارفرما:وزارت راه و شهرسازی- شرکت مادر تخصصی زیربناهای حمل ونقل کشور

پیمانکار: خاتم پی پیکره، یکه سازان همدان، همدان یول ساز

اهداف

تسهیل در ترافیک عبوری و اتصال استان های اراک و همدان

دسترسی سریع به کارخانجات و واحدهای صنعتی استان اراک

کاهش تصادفات و ارتقاء ایمنی مسیر

رونق بخشی به سرمایه گذاری ملی و تسهیل در صادرات و واردات کالا

مشخصات فنی

شامل احداث 46 کیلومتر راه اصلی 4 خطه، سه دستگاه تقاطع همسطح و غیر همسطح، 2 دستگاه پل بزرگ