نظارت بر پروژه های راه و باند شهرداری منطقه 4 تهران

موقعیت: استان تهران

کارفرما: شهرداری منطقه 4 تهران

اهداف

افزایش ایمنی و نگهداری و مرمت خیابانها و بلوارهای سطح منطقه 4 شهر تهران