نظارت بر پروژه راه فرعی جاده های جایگزین سد سیازاخ کردستان

موقعیت: استان کردستان

کارفرما: شرکت آب منطقه ای استان کردستان

پیمانکار: شرکت‌های کاردان بهساز غرب، کارآفرینان ساباط، راه گستر ژینگه، سازمان همیاری شهرداری های استان کردستان

اهداف

ایجاد جاده حاشیه سد که از لحاظ توریستی و گردشگری حائز اهمیت است

کاهش تصادفات و ارتقاء ایمنی با توجه به بالا بردن مشخصات فنی و هندسی مسیر

تسهیل در ترافیک عبوری و اتصال روستاهای حاشیه سد سیازاخ

رونق بخشی به سرمایه گذاری ملی و گردشگری حاشیه سد سیازاخ

مشخصات فنی

احداث راه فرعی به طول 28 کیلومتر و احداث پل بزرگ