مطالعات و طراحی راه اصلی دربندیخان – حلبچه همراه با پل بزرگ بر روی دریاچه دربندیخان

موقعیت : کشور عراق استان سلیمانیه جاده ی بین شهرهای دربندیخان، عربت، قلیجه ، توه قوت و حلبچه

کارفرما : اداره راه و شهرسازی سلیمانیه- حکومت حریم کردستان عراق

اهداف

کاهش مسافت و کاهش زمان سفر بین شهر دربندیخان، عربت، سلیمانیه و حلبچه در استان سلیمانیه

ارتباط با مرز کشور ایران و ترانزیت کالا بین دو کشور

توسعه گردشگری

مشخصات فنی

طول مسیر 32 کیلومتر و بصورت چهار خطه جدا شده

ابنیه های مهم : پل بزرگ با دهنه 250 متر بر روی دریاچه دربندی خان