نظارت بر اجرای جاده ترانزیت منطقه ویژه اقتصادی سرخس

موقعیت: استان خراسان رضوی

کارفرما: آستان قدس رضوی _ منطقه ویژه اقتصادی سرخس

پیمانکار : مسکن و عمران قدس رضوی

مدیریت طرح: مهندسین مشاور معماری و شهر سازی قدس رضوی

اهداف

تسهیل در ترافیک عبوری جاده ترانزیت

مجزا ساختن جاده ترانزیت از جاده اصلی و کاهش ترافیک

ساماندهی و کنترل راحت تر پایانه مرزی جهت ترخیص محموله های باری ،ترافیکی

کاهش تصادفات محور اصلی

رونق بخشی به سرمایه گذاری ملی و تسهیل در صادرات و واردات کالا

مشخصات فنی

طول مسیر: 7/119 کیلومتر حداکثر شیب طولی 5 درصد سرعت طرح:80 کیلومتر بر ساعت عرض تمام شده مسیر11.30 متر