نظارت بر اجرای پل کیلومتر 800+60 چکودر

اجرای عملیات پل چکودر واقع در کیلومتر۸۰۰+۶۰ قطعه ۴/ب محور مشهد -سرخس

موقعیت:استان خراسان رضوی - شهر مزداوند

کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

پیمانکاران: شرکت ساختمانی و راهسازی طوس عامر

اهداف

تحقق فواید حاصل شده از طرح مذکور افزایش سوددهی ترانزیت ورودی و خروجی پایانه مرزی سرخس با اتصال آن به کریدور های حمل و نقل جاده ای و ریلی جنوب و شمال ایران اشاره کرد. این پروژه دو شهر مشهد مقدس و سرخس را به هم متصل نموده و از مزایای طرح میتوان به تسهیل در ترافیک عبوری، دسترسی سریع به منطقه ویژه اقتصادی سرخس و گذرگاه مرزی ، صرفه جویی در مصرف سوخت، سامان بخشی به یکی از مهمترین محورهای ارتباطی کشور، کاهش تصادفات و ارتقاء ایمنی مسیر، رونق بخشی به سرمایه گذاری ملی و تسهیل در صادرات و واردات کالا اشاره نمود .

مشخصات فنی

4 دهانه 21 متری ، طول پل 84 متر ، تعداد 28 عدد شمع حفاری و به اتمام رسیده ، تعداد 2 پی کوله و دیوار کوله انجام شده است، تعداد 3 فونداسیون انجام شده است ، تعداد 12 عدد پایه اجرا و به اتمام رسیده است ، تعداد 3 سرستون اجرا شده است ، تعداد 18 تیر به اتمام رسیده است و 2 تیر باقی مانده است ، دیوار ساحلی به طول 194 متر اجرا شده است پی دستکها اجرا و به اتمام رسیده است ، 26متر دیوار دستک از 79 متر انجام شده است

مشخصات فنی

4 دهانه 21 متری

طول پل 84 متر

تعداد 28 عدد شمع حفاری و به اتمام رسیده

تعداد 2 پی کوله و دیوار کوله انجام شده است

تعداد 3 فونداسیون انجام شده است

تعداد 12 عدد پایه اجرا و به اتمام رسیده است

تعداد 3 سرستون اجرا شده است

تعداد 18 تیر به اتمام رسیده است و 2 تیر باقی مانده است

دیوار ساحلی به طول 194 متر اجرا شده است

پی دستکها اجرا و به اتمام رسیده است

26متر دیوار دستک از 79 متر انجام شده است