پروژه نظارت و مطالعات بزرگراه اردبیل- تبریز حد فاصل بستان آباد- سراب

موقعیت: استان آذربایجان شرقی

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

پیمانکار: شرکت آب و خاک پارس

اهداف

توسعه محور ترانزیتی اردبیل به مرزهای بازرگان و مرزهای رسمی غرب کشور ایران

توسعه گردشگری و دسترسی آسان به شمال و غرب کشور

ارتقا راه اصلی 2 خطه به بزرگراه

مشخصات فنی

شامل احداث 15 کیلومتر بزرگراه، مطالعات 65 کیلومتر، 3 دستگاه تقاطع غیر همسطح، 5 دستگاه پل های بزرگ