نظارت بر اجرای قطعه 4 بزرگراه سقز- بانه

موقعیت: استان کردستان

کارفرما: وزارت راه و شهرسازی- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

پیمانکار: شرکت جهاد نصر کردستان

اهداف

توسعه ترانزیتی و صدور کالا به کشور عراق از طریق مرز سیرانبند توسعه گردشگری

سامان بخشی به یکی از مهمترین محورهای راه تجارتی و اتصال به کشور عراق

سامان بخشی به یکی از مهمترین محورهای راه تجارتی و اتصال به کشور عراق

رونق بخشی به سرمایه گذاری ملی و صادرات و واردات کالا به کشور ازطریق پایانه مرزی سیران بند

تسهیل در ترافیک عبوری

مشخصات فنی

احداث بزرگراه به طول 10 کیلومتر، تقاطعات غیر همسطح و پل های بزرگ