نظارت بر اجرای بلوار پژوهش دانشگاه ایلام

موقعیت: استان ایلام

کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام

پیمانکار: شرکت ایلام راه بان

اهداف

تسهیل در دسترسی به مراکز خدماتی و آموزشی

روانسازی ترافیک ورودی بیمارستان

کاهش تصادفات

ارتقا سطح ایمنی مسیر

مشخصات فنی

طول مسیر قرارداد: 1737 متر

سرعت طرح: 70 کیلومتر بر ساعت

شعاع قوس : 260 متر