نظارت بر اجرای تقاطع هفت چشمه و کنار گذر جنوبی ایلام

موقعیت: استان ایلام

کارفرما: اداره کل راه و شهر سازی استان ایلام

پیمانکار: شرکت برج سازان کبیر کوه غرب

اهداف

تسهیل در ترانزیت کالا و مسافر

کاهش حجم ترافیک ورودي به داخل شهر

تقلیل زمان سفر

صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش استهلاک

مشخصات فنی

طول مسیر قرارداد: 4کیلومتر

سرعت طرح: 80کیلومتر بر ساعت

حداقل شعاع قوس : 255 متر