مطالعات و نظارت بر اجرای راه اصلی قوچان - بام

موقعیت: استان های خراسان رضوی و خراسان شمالی

کارفرما: وزارت راه و شهرسازی- شرکت مادر تخصصی زیربناهای حمل ونقل کشور

پیمانکاران: نام آوران نصر سمنان، راهسازی ایران

اهداف

تسهیل در ترافیک عبوری و اتصال استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی و سمنان

دسترسی بهتر به گمرگ و گذرگاه مرزی باجگیران و اتصال به کشور ترکمنستان

رونق بخشی به سرمایه گذاری ملی و تسهیل در صادرات و واردات کالا

مشخصات فنی

شامل 4 دستگاه تقاطعات همسطح و غیر همسطح، پل نشیب به طول 40 متر و احداث راه اصلی به طول 63 کیلومتر