نظارت بر عملیات اجرایی بزرگراه میاندوآب کرمانشاه (حد فاصل حسین آباد- ایرانخواه- سقز)

موقعیت: استان کردستان

کارفرما : شرکت مادرتخصصی زیربناهای حمل ونقل کشور

پیمانکار: شرکتهای ساویر، پی گستران شمالغرب، دیمک غرب، شهر راه، نیوشا راه سنندج، عمران پویش و ....

اهداف

تسهیل در ترافیک عبوری و اتصال استان های کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی

دسترسی سریع به مراکز مهم تجاری منطقه

دسترسی به مرز سیرانبند

کاهش تصادفات و ارتقاء ایمنی با توجه به دارا بودن بالاترین کدهای ارتفاعی در منطقه