نظارت بر اجرای باند دوم محور روانسر-سه راهی بیاشوش به طول 10.5 کیلومتر

موقعیت: استان کرمانشاه-شهرستان روانسر

کارفرما: اداره کل ساخت و توسعه راه های منطقه غرب و مرکز کشور حوزه طرح های شرکت ساخت و توسعه در استان کرمانشاه

پیمانکار: شرکت عمران پویش کردستان

اهداف

تسهیل در ترافیک عبوری

تسهیل در ترانزیت کالا و مسافر با کشور عراق از طریق مرز شوشمی

افزایش ایمنی تردد و کاهش سوانح رانندگی

تقلیل زمان سفر

توسعه روستای و شهری مسیر در دست احداث

مشخصات فنی

احداث مسیر به طول 10.5 کیلومتر 4 خط با حاشیه ایمن، همراه با 25 عدد آبرو و پل دهانه 2،4و8 متری

سرعت طرح 110 کیلومتر

حداقل شعاع قوس 900 متر