نظارت بر پروژه راه فرعی جاده های جایگزین سد سیازاخ کردستان

موقعیت: استان کردستان
کارفرما: شرکت آب منطقه ای استان کردستان
پیمانکار: شرکت‌های کاردان بهساز غرب، کارآفرینان ساباطف راه گستر ژینگه، سازمان همیاری شهرداری های استان کردستان

اهداف

ایجاد جاده حاشیه سد که از لحاظ توریستی و گردشگری حائز اهمیت است
کاهش تصادفات و ارتقاء ایمنی با توجه به بالا بردن مشخصات فنی و هندسی مسیر
تسهیل در ترافیک عبوری و اتصال روستاهای حاشیه سد سیازاخ
رونق بخشی به سرمایه گذاری ملی و گردشگری حاشیه سد سیازاخ

مشخصات فنی

احداث راه فرعی به طول 28 کیلومتر و احداث پل بزرگ