پروژه نظارت قطعه 4 سقز- بانه

موقعیت: استان کردستان
کارفرما: وزارت راه و شهرسازی- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
پیمانکار: شرکت جهاد نصر کردستان

اهداف

توسعه ترانزیتی و صدور کالا به کشور عراق از طریق مرز سیرانبند توسعه گردشگری
سامان بخشی به یکی از مهمترین محورهای راه تجارتی و اتصال به کشور عراق
رونق بخشی به سرمایه گذاری ملی و صادرات و واردات کالا به کشور ازطریق پایانه ممرزی سیران بند
تسهیل در ترافیک عبوری

مشخصات فنی

احداث بزرگراه به طول 10 کیلومتر، تقاطعات غیر همسطح و پل های بزرگ