نظارت و مطالعات پروژه های تقاطع های غیر همسطح سه گانه بعثت، ورمقانی و سنجرخان

موقعیت: استان کردستان
کارفرما: شهرداری سنندج
پیمانکار: نسنار

اهداف

دسترسی سریع به گمرگ ومنطقه ویژه اقتصادی سرخس کاهش زمان و هزینه سفر و کاهش مصرف سوخت ورود به کشورهای آسیای میانه و احیای جاده تاریخی ومهم اقتصادی ابریشم تسهیل صادرات و امکان بهره برداری مطلوب ازپالایشگاه شهید هاشمی نژاد سرخس تنها تامین‌کننده گاز طبیعی شمال و شمال شرق کشور

مشخصات فنی

احداث 3 دستگاه تقاطعات 3 گانه به صورت غیر همسطح