نظارت و مطالعات پروژه راه اصلی دره شهر- سرابله (قاضی خان)

موقعیت: استان ایلام
کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی ایلام
پیمانکار: شرکت ماداکتو، ایلام راه ساز

اهداف

اتصال عرضی شهرهای استان ایلام و کاهش مسافت حدود 100 کیلومتر
کاهش زمان سفر
دسترسی آسان شهرهای جنوبی ایلام و استان خوزستان به استان کرمانشاه و شمال غرب کشور

مشخصات فنی

شامل احداث راه اصلی به طول 17 کیلومتر همراه با احداث یک دستگاه تونل و پل بزرگ جابر با دهانه 300 متر