پروژه نظارت بر راه اصلی میاندوآب – فسندوز و میاندوآب تپه رش

موقعیت: استان آذربایجان غربی
کارفرما: اداره کل راه وشهرسازی استان آذربایجان غربی

اهداف

تسهیل در ترافیک عبوری
سامان بخشی به یکی از مهمترین محورهای ارتباطی کشور
کاهش تصادفات و ارتقاء ایمنی

مشخصات فنی

احداث راه اصلی به طول 30 کیلومتر ​