نظارت و مطالعات پروژه راه اصلی سنقر- کامیاران

موقعیت : استان کرمانشاه
کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه
پیمانکاران: تقوا کار- شالوده راهان نوین

اهداف

اتصال استان کردستان و کرمانشاه

مشخصات فنی

احداث راه اصلی به طول 20 کیلومتر