پروژه نظارت بزرگراه میاندوآب کرمانشاه (حد فاصل حسین آباد- ایرانخواه- سقز)

موقعیت: استان کردستان
کارفرما:شرکت مادر تخصصی زیربناهای حمل ونقل کشور
پیمانکار: شرکتهای ساویر، پی گستران شمالغرب، دیمک غرب، شهر راه، نیوشا راه سنندج، عمران پویش و ....

اهداف

تسهیل در ترافیک عبوری و اتصال استان های کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی
دسترسی سریع به مراکز مهم تجاری منطقه
دسترسی به مرز سیرانبند
کاهش تصادفات و ارتقاء ایمنی با توجه به دارا بودن بالاترین کدهای ارتفاعی در منطقه