احداث بلوار پژوهش دانشگاه ایلام

موقعیت: استان ایلام
کارفرما: مهندسین مشاور بهاب نواندیش
پیمانکار: شرکت ایلام راه بان

اهداف

تسهیل در دسترسی به مراکز خدماتی و آموزشی
روانسازی ترافیک ورودی بیمارستان
کاهش تصادفات
ارتقا سطح ایمنی مسیر

مشخصات فنی

طول مسیر قرارداد: 1737 متر
سرعت طرح: 70 کیلومتر بر ساعت
شعاع قوس : 260 متر