آغاز عملیات اجرایی احداث تقاطع هفت چشمه و کنار گذر جنوبی ایلام

موقعیت: استان ایلام
کارفرما: اداره کل راه و شهر سازی استان ایلام
پیمانکار: شرکت برج سازان کبیر کوه غرب

اهداف

-تسهیل در ترانزیت کالا و مسافر
کاهش حجم ترافیک ورودي به داخل شهر
3-تقلیل زمان سفر
صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش استهلاک

مشخصات فنی

طول مسیر قرارداد: 4کیلومتر
سرعت طرح: 80کیلومتر بر ساعت
حداقل شعاع قوس : 255 متر