پروژه نظارت بر عملیات اجرایی باند دوم محور روانسر-سه راهی بیاشوش به طول 10.5 کیلومتر

موقعیت: استان کرمانشاه-شهرستان روانسر
کارفرما: اداره کل ساخت و توسعه راه های منطقه غرب و مرکز کشور حوزه طرح های شرکت ساخت و توسعه در استان کرمانشاه
پیمانکار: شرکت عمران پویش کردستان

اهداف

تسهیل در ترافیک عبوری
تسهیل در ترانزیت کالا و مسافر با کشور عراق از طریق مرز شوشمی
افزایش ایمنی تردد و کاهش سوانح رانندگی
تقلیل زمان سفر
توسعه روستای و شهری مسیر در دست احداث

مشخصات فنی

احداث مسیر به طول 10.5 کیلومتر 4 خط با حاشیه ایمن، همراه با 25 عدد آبرو و پل دهانه 2،4و8 متری
سرعت طرح 110 کیلومتر
حداقل شعاع قوس 900 متر