آبیاری و زهکشی

این شرکت توانسته است با استفاده از دانش به روز و نیروهای متخصص و نیز دانش و سیستم مدیریتی کارآمد خود پروژه های موفقی در زمینه علم آب به انجام برساند که می توان در این حوزه به موارد زیر اشاره نمود:

 • هفت مورد پروژه طراحی شبکه های انتقال آب و ایستگاه پمپاژ آب مجتمع‌های گاوداری استان کردستان:
 • مطالعات 1200 هکتار شبکه های آبیاری تحت فشار استان کردستان
 • مطالعات تکمیلی ایستگاه پمپاژ سد قشلاق استان کردستان
 • مطالعات 1600 هکتار شبکه های آبیاری تحت فشار پایاب سد زریبار استان کردستان
 • نظارت بر نظام بهره برداری شبکه های آبیاری تحت فشار پایاب سد زریبار استان کردستان
 • نظارت بر 800 هکتار سیستم های آبیاری تحت فشار لیگ 1 سومار استان کرمانشاه
 • طراحی 1300 کیلومتر سیستم های آبیاری کم فشار استان کرمانشاه
 • همکاری و مشارکت با شرکت مهندسین مشاور اردنی در مطالعه و طراحی دو دستگاه سد خارج از کشور

راه و راه آهن

این شرکت با سابقه درخشان در پروژه های راه سازی موفق به اجرای پروژه های بزرگی در سطح ملی و بین المللی گردیده است که خلاصه آماری آن به شرح زیر می باشد:

 • مطالعه، طراحی و نظارت بزرگراه به طول 438 کیلومتر
 • مطالعه، طراحی ونظارت راههای اصلی و فرعی به طول 3574 کیلومتر
 • مطالعه، طراحی و نظارت بر پل های بزرگ از تا دهانه 300 متر در داخل و خارج کشور، 36 دستگاه
 • مطالعه و نظارت بر احداث تونل راه6 دستگاه
 • مطالعه، طراحی و نظارت بر 32 دستگاه تقاطع همسطح و غیر همسطح داخل و خارج کشور
 • مطالعه، طراحی راههای اصلی و بزرگرا ههای خارج از کشور به طول 61 کیلومتر
 • مطالعات توجیه نهایی محور میاندوآب –سقز به طول 100 کیلومتر

رزومه شرکت