- بهاب نواندیش -

درباره ما

us

about

هیئت

مدیره

کریم سلیمی

- مدیرعامل
- کارشناس ارشد عمران با گرایش خاک وپی-بیش از 26 سال سابقه
- عضو هیئت مدیره و مدیر عامل بهاب نواندیش از 88 تاکنون
- مدیرفنــی و پژوهش بهاب نواندیش
- مدیرعامل پــروژه هــای خارجــی بهــاب نواندیش
- عضو هیئــت مدیــره و مدیــر امــور کارگاههــای شرکت جهاد نصر کردستان
- مســئول واحــد بهســازی و کارشــناس نظــارت مقیــم پــروژه های راهسازی جهاد کشاورزی کردستان

وفا حبیبی

- مهندس عمران - بیش از 24 سال سابقه
- عضو هیئــت مدیــره بهــاب نواندیــش
- مدیریــت پــروژه هــای مطالعاتــی داخــل و خــارج از کشور بهاب نو اندیش
- نظارت عالیه پروژههای ابیاری و زهکشی
- مدیریــت واحــد نقشــه بــرداری پروژههای راهسازی شرکت جهــاد نصــر کردســتان

فرهاد مرادی

- مدیریت اداری و مالی
- مهندس عمران - بیش از 22 سال سابقه
- عضو هیئت مدیره بهاب نواندیش
- کارشــناس دفتــر نظــارت بــر طرحهــای عمرانــی اســتانداری کردســتان
- ریاست دفتر فنی و عمرانی سازمان همیاری شهرداری های استانداری کردستان
مدیریت اداری و مالی بهاب نواندیش

اسماعیل حاتمی

- نظارت عالیه
- مهندس عمران - بیش از20 سال سابقه
- عضو هیئت مدیره
- مدیرعامــل شــرکت عمــران ســازه غــرب
- کارشناس واحد نقشه برداری پروژههای راهسازی جهاد کشاورزی سنندج
- رئیس کارگاه و نقشه بردار شرکت جهادنصرکردستان
- مدیــر پروژه راهســازی پیمانکاری شــرکت بهاب نواندیش

آرمین نصری

- رئیس دستگاه نظارت
- کارشناس ارشد عمران با گرایش راه و ترابری- بیش از26 سال سابقه
- رئیس هیئت مدیره بهاب نواندیش
- معاونــت عمرانــی و عضــو هیئــت مدیــره جهــاد نصر کردستان
- کارشناس دفتر نظارت بر طرح های عمرانی استانداری کردستان
- مدیرعامــل بهــاب نواندیــش

درباره بهاب

about bahab

شرکت مهندسین مشاور بهاب نواندیش، در سال 1381 توسط گروهی از مهندسین متخصص دانش آموخته دانشگاه های برتر کشور و همچنین دارای سابقه موثر در زمینه راهسازی تاسیس و در سال 1386 موفق به اخذ پایه 1 راهسازی گردید همچنین با تداوم فعالیت و در راستای توسعه شرکت در سال 1393 پایه 3 در حوزه راه آهن و نیز پایه 3 آبیاری و زهکشی را اخذ نمود. توانمندي‌هاي انكار ناپذير بهاب نواندیش ، با تكيه بر توان بالاي فني – مهندسي و برخورداري از نعمت وجود حدود 200 نفر پرسنل مجرب و مستعد كه بالغ بر 150نفر از آنان ، دانش آموخته‌ي دانشگاه‌هاي برتر داخلي و خارجی می باشند با بکار گیری مهندسین متخصص در طول اجرای پروژه ها در سطوح ملی و بین المللی زمینه ساز استاندارد سازی کلیه فعالیت ها و محصولات شرکت بوده است. این شرکت با طراحی و اجرای بیش از 4000 کیلومتر بزرگراه، راه های اصلی، فرعی، تونل ها، تقاطعات غیرهمسطح و همسطح، راه آهن و هزاران هکتار سیستم های آبیاری تحت فشار و کم فشار در استان های مختلف، اکنون با ارتباط مستقیم بامراکز علمی ایران در بهره گیری از دانش روز جهانی می تواند پاسخگوی نیاز بخش بزرگی از کشور در طراحی و اجرای پروژه های راه، راه آهن و آبیاری بصورت EPC باشد. این شرکت موفق به اخذ گواهی نامه های ایزو 9001 در زمینه مدیریت کیفیت ،ایزو 21500 در راستای مدیریت پروژه بر مبنای PM-BOK و گواهینامه HSE-MS در زمینه استانداردهای مربوط به تجهیزات ایمنی و بهداشت گردید.

گواهینامه ها

خدمات

بهاب نواندیش

bahab nawandish

آبیاری و زهکشی

این شرکت توانسته است با استفاده از دانش به روز و نیروهای متخصص و نیز دانش و سیستم مدیریتی کارآمد خود پروژه های موفقی در زمینه علم آب به انجام برساند که می توان در این حوزه به موارد زیر اشاره نمود:

 • هفت مورد پروژه طراحی شبکه های انتقال آب و ایستگاه پمپاژ آب مجتمع‌های گاوداری استان کردستان:
 • مطالعات 1200 هکتار شبکه های آبیاری تحت فشار استان کردستان
 • مطالعات تکمیلی ایستگاه پمپاژ سد قشلاق استان کردستان
 • مطالعات 1600 هکتار شبکه های آبیاری تحت فشار پایاب سد زریبار استان کردستان
 • نظارت بر نظام بهره برداری شبکه های آبیاری تحت فشار پایاب سد زریبار استان کردستان
 • نظارت بر 800 هکتار سیستم های آبیاری تحت فشار لیگ 1 سومار استان کرمانشاه
 • طراحی 1300 کیلومتر سیستم های آبیاری کم فشار استان کرمانشاه
 • همکاری و مشارکت با شرکت مهندسین مشاور اردنی در مطالعه و طراحی دو دستگاه سد خارج از کشور

bahab nawandish

راه و راه آهن

این شرکت با سابقه درخشان در پروژه های راه سازی موفق به اجرای پروژه های بزرگی در سطح ملی و بین المللی گردیده است که خلاصه آماری آن به شرح زیر می باشد:

 • مطالعه، طراحی و نظارت بزرگراه به طول 438 کیلومتر
 • مطالعه، طراحی ونظارت راههای اصلی و فرعی به طول 3574 کیلومتر
 • مطالعه، طراحی و نظارت بر پل های بزرگ از تا دهانه 300 متر در داخل و خارج کشور، 36 دستگاه
 • مطالعه و نظارت بر احداث تونل راه6 دستگاه
 • مطالعه، طراحی و نظارت بر 32 دستگاه تقاطع همسطح و غیر همسطح داخل و خارج کشور
 • مطالعه، طراحی راههای اصلی و بزرگرا ههای خارج از کشور به طول 61 کیلومتر
 • مطالعات توجیه نهایی محور میاندوآب –سقز به طول 100 کیلومتر